ứng dụng cờ bạc thể thao - bet365ee

  • vi
  • en
  • vi
  • en

DEOCA Infrastructure

Văn hóa Doanh Nghiệp

Giới thiệu

Xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh, có chất lượng cao luôn là yêu cầu tiên quyết. Tất cả mọi thành viên của Công ty đều được “tôi luyện, mài dũa” bởi nền tảng văn hóa 7T: Thành tâm – Tận lực – Trí tuệ – Tự tin – Trung tín – Tự hào – Tri ân.
Các yếu tố này sẽ được liên kết, đang xen linh hoạt với nhau trong mỗi định hướng hoạt động và trong cách ứng xử, giao tiếp hàng ngày của mỗi nhân viên với công việc, đối tác, khách hàng.

Thành Tâm Thành Tâm Chân thực, thực tâm, thực lòng (không giả dối) từ suy nghĩ đến hành động trong công việc

Tận Lực Tận Lực Làm hết sức mình bằng tất cả tài và sức hoàn thành mục tiêu

Trí tuệ Trí tuệ Khả năng nhận thức tốt và sáng tạo trong suy nghĩ đến hành động để đạt hiệu quả cao

Tự tin Tự tin Tin vào khả năng của bản thân trong mọi công việc

Trung tín Trung tín Trung thành với lời hứa, đáng tin cậy

Tri Ân Tri Ân Đền ơn đáp nghĩa với những ai đã từng hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ, hậu thuẫn tổ chức mình

Tự hào Tự hào Tự hào về những điều tốt đẹp, thành tích quý giá mà tổ chức đã đạt được

Tầm nhìn Chiến lược
Tôn chỉ hoạt động
 • Uy tín - Chất lượng - Hiệu quả

Mục tiêu
 • Tạo ra giá trị thực - Gia tăng giá trị thực dựa trên nền tảng
  tôn chỉ hoạt động

Tầm nhìn
 • Nhà đầu tư hạ tầng giao thông hàng đầu trong nước và tầm nhìn quốc tế

Sứ mệnh
 • Vì cuộc sống an toàn cho con người, đất nước Việt Nam

Khách hàng chiến lược
 • Các nhà đầu tư, nhà thầu có tiềm năng trong và ngoài nước có nhu cầu mong muốn hợp tác đầu tư. Tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tăng cường các hoạt động liên danh, liên kết nhằm đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư để phát triển hoạt động kinh doanh cho Công ty

Thị trường chiến lược
 • Thị trường trong nước trải dài các tỉnh thành nơi cần phát
  triển các cơ sở hạ tầng giao thông